Verleden

Opleiding, publicaties en bestuurs/werkervaring

Opleiding:

Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de studie: Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Landen, met de graad Master of Arts (M.A.). Mijn afstudeerscriptie was een politiek-economische studie van de Vietnamese havenstad Haiphong. Ik heb van oktober 1996 tot mei 1997 veldwerk gedaan in Vietnam.
Mijn studietijd heeft vooral een basis gelegd in: de vaardigheid van participatieve observatie, kennis van politieke economie en kritische theorie en analyse van de werking van de culturele en maatschappelijke identiteit.

Publicaties:

Ik heb vanaf 2006 artikelen (mede) gepubliceerd in de krant Manifest van de NCPN. Met als thema o.a. het ziekmakende effect van kapitalistische vervreemding, vakbondsstrijd en internationale vraagstukken. Type in het online archief van Manifest op de website van de NCPN mijn naam in (Maarten Muis) en u krijgt een overzicht.

Ik heb tussen 2006 en 2009 aantal publicaties vanuit Vereniging Anoiksis georganiseerd: (hoofd)redactie, productie en marketing/verkoop: egodocument Zwemmen naar de overkant, Willem Landsbergen (2007), dichtbundel, De geest waait toch waarheen hij wil, Brigit Beekhuis (2008), dichtbundel Verloren Jaren, Tarik Filali (2009) en magazine Skiz'o (2010). Ik heb voor de website schizofrenie.nl ook een serie artikelen en interviews gerealiseerd in periode 2009-2012

In 2011 heb ik als projectleider en interviewer het boek Meer dan dat... Tien portretten van mensen met schizofrenie (uitgeverij Tobi Vroegh) gerealiseerd. Ik was geïnteresseerd in hoe vanuit patiënten-perspectief tegen het krijgen van de diagnose schizofrenie werd aangekeken.

In 2012 was betrokken bij een onderzoek en medeschrijver van een wetenschappelijk artikel in Pharmacopsychiatry, (Georg Thieme Verlag, Stuttgart · New York)  Priorities, Satisfaction and Treatment Goals in Psychosis Patients: An Online Consumer’s Survey, Sterk, Muis, De Haan, Winter van Rossum.

In 2017 publiceerde ik een luisterboek: Hoor wat ik voor je kan betekenen (Tobi Vroegh).

Bestuurservaring:

Ik ben bestuurslid geweest van Vereniging Anoiksis (2005-2011), Stichting Anoiksis Beheer  (2005-2019), Stichting Verloren Jaren (2012-2020) en Stichting Het Diereneiland (2010-2020).

Werkervaring:

Na mijn studie heb ik gewerkt als data-medewerker bij het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis (2001-2004).  Na periode als vrijwilliger en belangenbehartiger ben ik in 2011 als zzp'er begonnen met mijn eenmanszaak Adstructie (2011-2017). Ik ben betrokken geweest bij implementatie eHealth-instrument Keuzehulp Schizofrenie (Trimbos), als ondersteuner bij WMO Ambassadeurs en als kwartiermaker Jeugdparticipatie (Cliëntenbelang Amsterdam). Daarna ben ik 5 jaar betrokken geweest bij het Makelpunt Ervaringsdeskundigen/TEAM ED. Naast deze projecten, heb ik een aantal animatiefilms geproduceerd en vanuit daar een idee ontwikkeld van PersonalizedPR (zie ook luisterboek 2017).

In 2017 heb ik de stap gezet naar Adstructie BV. Met een eigen plek aan de Veembroederhof in Amsterdam ben ik begonnen met drie personeelsleden en aantal zzp'ers met het aanbieden van onderzoek en training vanuit ervaringsdeskundigheid.

Vanuit Adstructie BV hebben we een app gerealiseerd (RealityKeeper), workshops over eHealth gegeven en een training empowerment en sociale media ontwikkeld en gegeven. Ook hebben we vanuit Adstructie met het merk Herstelreizen reizen georganiseerd. Daarnaast deden we losse klussen bij verschillende klanten voor o.a. informatiefilm, advies, lesgeven, coaching en data-analyse.

In 2019 is Adstructie BV failliet gegaan.

Hoe een en ander een 'nieuw' leven en doorstart heeft gekregen (dus de activiteiten die onder het merk Adstructie vielen) is te lezen op: Toekomst

De activiteiten van Heden en Toekomst doe ik grotendeels als vrijwilliger.