Actief in peersupport en onafhankelijke projecten

Maarten Muis

Welkom op mijn website. Op deze pagina staat een en ander over mijn eerdere activiteiten, mijn opleiding en publicaties.  En wat mij nu bezig houdt of welke ambities ik heb voor de toekomst.

Op de pagina Adstructiefilms staat een selectie van de animaties en films waarvan ik producent was. 

Ik ben van 1972, woon in Gelderland (waar ik ook geboren ben) en maak geen gebruik van sociale media. 

Mocht u me willen bereiken: hieronder is een contactformulier.

Werk- en studieachtergrond

Opleiding:

Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de studie: Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Landen, met de graad Master of Arts (M.A.). Mijn afstudeerscriptie was een politiek-economische studie van de Vietnamese havenstad Haiphong. Ik heb van oktober 1996 tot mei 1997 veldwerk gedaan in Vietnam.
Mijn studietijd heeft vooral een basis gelegd in: de vaardigheid van participatieve observatie, kennis van politieke economie en kritische theorie en analyse van de werking van de culturele en maatschappelijke identiteit.

Publicaties:

Ik heb vanaf 2006 artikelen (mede) gepubliceerd in de krant Manifest van de NCPN. Met als thema o.a. het ziekmakende effect van kapitalistische vervreemding. Daarnaast ook interviews en artikelen over vakbondsstrijd en internationale vraagstukken. Type in het online archief van Manifest op de website van de NCPN mijn naam in (Maarten Muis) en u krijgt een overzicht.

Ik heb tussen 2006 en 2009 aantal publicaties vanuit Vereniging Anoiksis georganiseerd: (hoofd)redactie, productie en marketing/verkoop: egodocument Zwemmen naar de overkant, Willem Landsbergen (2007), dichtbundel, De geest waait toch waarheen hij wil, Brigit Beekhuis (2008), dichtbundel Verloren Jaren, Tarik Filali (2009) en magazine Skiz'o (2010). Ik heb voor de website schizofrenie.nl ook een serie artikelen en interviews gerealiseerd in periode 2009-2012

In 2011 heb ik als projectleider en interviewer het boek Meer dan dat... Tien portretten van mensen met schizofrenie (uitgeverij Tobi Vroegh) gerealiseerd. Ik was geïnteresseerd in hoe vanuit patiënten-perspectief tegen het krijgen van de diagnose schizofrenie werd aangekeken.

In 2012 was betrokken bij een onderzoek en medeschrijver van een wetenschappelijk artikel in Pharmacopsychiatry, (Georg Thieme Verlag, Stuttgart · New York)  Priorities, Satisfaction and Treatment Goals in Psychosis Patients: An Online Consumer’s Survey, Sterk, Muis, De Haan, Winter van Rossum.

In 2017 publiceerde ik een luisterboek: Hoor wat ik voor je kan betekenen (Tobi Vroegh).

Werkervaring:

Na mijn studie heb ik gewerkt als data-medewerker bij het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis (2001-2004).  Na periode als vrijwilliger en belangenbehartiger ben ik in 2011 als zzp'er begonnen met mijn eenmanszaak Adstructie (2011-2017). Ik ben betrokken geweest bij implementatie eHealth-instrument Keuzehulp Schizofrenie (Trimbos), als ondersteuner bij WMO Ambassadeurs en als kwartiermaker Jeugdparticipatie (Cliëntenbelang Amsterdam). Daarna ben ik 5 jaar betrokken geweest bij het Makelpunt Ervaringsdeskundigen/TEAM ED. Naast deze projecten, heb ik een aantal animatiefilms geproduceerd en vanuit daar een idee ontwikkeld van PersonalizedPR (zie ook luisterboek 2017).

In 2017 heb ik de stap gezet naar Adstructie BV. Met een eigen plek aan de Veembroederhof in Amsterdam ben ik begonnen met drie personeelsleden en aantal zzp'ers met het aanbieden van onderzoek en training vanuit ervaringsdeskundigheid.

Vanuit Adstructie BV hebben we een app gerealiseerd (RealityKeeper), workshops over eHealth gegeven, een training empowerment voor mensen in zorg en welzijn én een training sociale media-risico's voor mensen met een licht verstandelijke beperking ontwikkeld en gegeven. Ook hebben we vanuit Adstructie met het merk Herstelreizen reizen georganiseerd. Daarnaast deden we losse klussen bij verschillende klanten voor o.a. informatiefilm, advies, lesgeven, coaching en data-analyse.

In 2019 is Adstructie BV failliet gegaan.

Het een en ander van mijn ambities en eerdere projecten hebben een 'nieuw' leven gekregen als onafhankelijke vrijwilligersprojecten.  Zoals bij Stichting Resultaat Meet Groep, met het tevredenheid- en effectonderzoek-tool: Vanzelfsprekend. Ga daarvoor naar: Resultaatmeetgroep (website)

Peersupport

Ik heb in het peersupport persoonlijk 7 eigen(wijs)heden ontdekt die hieronder staan.

Voor mij is peersupport een omgeving van mensen met dezelfde uitdaging om te ‘herstellen’ na een leven-ontwrichtende gebeurtenis, Of zijn groepen van mensen die vanuit een motief elkaar opzoeken om van elkaar te leren. Om met dat geleerde beter om te gaan met de eigenaardigheid van jezelf en je gedrag. Deze eigenaardigheid gaat vaak voorbij het normaal gezonde gedrag, dat relatief eenvoudig te corrigeren is. En anderen wijzen je daar vaak op en geven aan dat 'er iets aan moet veranderen'. Vaak is deze eigenaardigheid in gedrag in de ogen van een zorgprofessional een officieel erkende diagnose, stoornis en/of handicap.

Omdat peersupport in essentie een gelijkwaardige relatie onderling impliceert, kunnen antwoorden die eenieder ontdekt in en om het peersupport wél leerzaam en inspirerend zijn, maar niet hét antwoord wat je als coach of trainer de ander 'aanleert'.

Hieronder enkele vaardigheden die ik ontdekt heb in het peersupport de laatste twintig jaar en een korte beschrijving hoe die vaardigheid te ontdekken is:

Het lichaamsbesef, de fysieke beweging en concentratie op de adem zijn een ideale vormen om actief door te ontspannen

Om veilig contact te maken in een groep, bestaan er nuttige vaardigheden die anderen ontdekt en (door)ontwikkeld hebben. Deze kunnen helpen een ontspannen sfeer bij jezelf of in de peersupport-groep te creëren. Welke technieken van ontspanning bij jou werken, én passen in je overtuiging, is een vorm van maatwerk. Dat kan van sport en beweging gaan tot zeer specifieke religieuze rituelen. Het vinden van een eigen vorm van ontspannen en daar vaardig in kunnen zijn, is van groot belang voor herstel. Binnen het peersupport zijn veel inspirerende personen, die je hierin op weg kunnen helpen of laten kennismaken met een van de technieken.

De eigen leven-ontwrichtende ervaring en persoonlijke eigenaardigheid loslaten, niet losduwen!

Uit spirituele kennis komt de wijsheid naar voren, dat als je ergens tegen aanduwt, datgene wat je weg wil hebben tegendruk gaat geven. Ook de wijsheid: dat alles wat je aandacht geeft, groeit, leert dat het zich te veel focussen op de leven-ontwrichtende ervaring of de eigenaardigheid het lijden vaak laat voorduren en meestal ook verder versterkt. Peersupport is een elementaire vorm van leren loslaten van wat als traumatisch of vervelend ervaren wordt.

Het irrelevant maken van de medische diagnose: niet anti, niet pro, het doet er buiten de dokterskamer niet toe

In het peersupport, met name in de ggz, wordt er geworsteld met de medische diagnose. Vaak zijn de groepen specifiek voor een diagnose, zoals depressiegroepen. Herstel is in de kern natuurlijk dat de medische diagnose niet meer dagelijks of wekelijks relevant is. Het anti-diagnose zijn, of van het peersupport een beweging maken ‘die de DSM moet bestrijden’, staat dit aspect van herstel vaak in de weg. Zolang je je als individu moet verhouden tot de diagnose, denk je in de dualiteit ziek-gezond en kom je niet tot herstel en empowerment. Zolang

Herkennen van zelf-stigma en daaraan voorbij gaan

Het meest ziekmakende van een ggz-behandeling is het ontstaan van zelf-stigma: het anticiperen op wat anderen van je zouden kunnen denken én vinden als ze kennis krijgen wat je diagnose of handicap is. Er zijn tal van manieren in het peersupport ontwikkeld, zoals ik gedaan heb met de workshop Voorbij Zelfstigma, om het zelfstigma adequaat te agenderen, te herkennen en er aan voorbij te gaan.

Wat er ook gebeurt, de groep lost het op!

De kracht van peersupport is de erkenning en het vertrouwen in, dat de groep zelf bijna alle interne spanningen kan en moet oplossen. Leren vertrouwen op fundamentele basis-democratische kernwaarden én de oplossingen die deze vorm van groepsdynamiek aanbiedt, zijn belangrijke voorwaarden voor een prettig, gezond en effectief peersupport.

In peersupport is te voorkomen dat je vast blijf zitten in het persoonlijk verwijt aan de vage ‘buitenwereld’

In gesprek gaan over leven-ontwrichtende ervaringen kan boosheid en woede laten ontstaan over wat je door ‘anderen’ is aangedaan. Of boosheid over zaken die je worden onthouden door de diagnose of handicap. Hoe vager dat verwijt blijft, hoe meer het herstel tegenhoudt. Vóórdat er sprake kan zijn van effectief politiek-maatschappelijk activisme, ligt de noodzaak van twee voorwaarden: die van maatschappelijk-financiële stabiliteit én die van sociaal-politieke empowerment. Zonder die voorwaarden is elke vorm van activisme vaak een meer ziekmakende bezigheid. Ben je zelf nog in een te fragiele economische en sociale situatie, dat is de strijd opzoeken 'met de buitenwereld': de repressie en alles wat daar onderdeel van is (dat zijn heel veel mensen met zeer veel middelen om die strijd te weerstaan) is niet de meest effectieve weg. Peersupport is in die zin vooral een vluchtheuvel in de maatschappelijke ratrace, om  vanuit daar op te knappen en jezelf te versterken en daarna, samen met anderen, de ziekmakende effecten daarvan te bestrijden.

In het peersupport kan iedereen zijn eigen cirkel van invloed leren herkennen en met dit inzicht beter, vriendelijker en gezonder handelen

Bij leven ontwrichtende gebeurtenissen en eigenaardigheden van je eigen gedrag kan vaak een valkuil ontstaan waarin je valt door te stellen dat de ‘ander’ wat moet doen om het lijden daaraan te verzachten. Empowerment betekent dat je herkent waar de eigen cirkel van invloed begint én ophoudt voor het realiseren van de gewenste verandering. Het 'over de schutting gooien' afleren is iets wat in peersupport heel goed kan. Maar er optimaal gebruik van.

Interesse om eens over deze punten te praten? Neem contact op via het formulier hieronder

Ambities

De ervaringen die ik heb opgedaan als ondernemer en bestuurder gebruik ik in een (vooral) informeel netwerk van onderlinge steun en peersupport. 

Ik ga door met het ontwikkelen van zelfmonitoring-vragenlijsten in het peersupport en bemoei me waar het kan en moet met tevredenheid-en effectmeting in zorg en welzijn. Met een extra nadruk op het middels goed onderzoek het versterken van de democratische controle op de zorgpraktijk via het werk van medezeggenschap in cliëntenraden. 

Neem gerust contact op via het formulier hieronder als je kennis wil maken met mij en het informele netwerk van onderlinge steun en peersupport waar ik onderdeel van ben.   

Stuur mij een bericht en ik reageer zo spoedig mogelijk

Het contact formulier kan niet in deze browser worden gebruikt.
Upgrade uw browser naar een nieuwere versie of neem op een andere manier contact met ons op.
Bewijs dat je geen robot bent
Sleep het blauwe puzzelstukje naar rechts.
* Verplichte velden